PRVNÍ POMOC PŘI ZÁSTAVĚ DECHU KOJENCE

V životě Vašeho dítěte mohou nastat i nepříjemné situace, kdy je třeba zachovat klidnou hlavu a jednat racionálně. Jednou z takových situací je zástava dechu dítěte. I když se jedná o situaci výjimečnou, přesto je dobré vědět, jak se zachovat.Děkujeme Hamé za možnost sdílení jejich instruktážního videa.
 

Jestliže monitor dechu spustí alarm a Vy zjistíte, že Vaše dítě nedýchá, je velmi důležité co nejdříve zahájit první pomoc. K zástavě dechu může dojít v případě SIDS, ale také, když se do dýchacích cest dítěte dostane cizí těleso, nebo se díky jinému akutnímu onemocnění (zánět, alergie) zhorší jeho dech natolik, že ohrožuje jeho život. K zástavě dechu může dojít i v těžších případech, jako je bezvědomí se zástavou srdce (otrava, úraz, závažná infekce, apod.).Jak poznáte, že dítěti selhávají životní funkce:

 • Pokožka dítěte má bledou, našedlou nebo namodralou barvu.
 • Nereaguje na oslovení, ani na bolestivé podněty (štípnutí do patičky).
 • Nedýchá a nejeví známky života (zjistíte položením Vaší dlaně na hrudník dítěte v jeho levé polovině).


Postup první pomoci:
1. Uvolnění dýchacích cest
 • Zkontrolujte, zda jsou dýchací cesty volné.
 • V případě, že dýchací cesty nejsou průchozí, a to buď v důsledku přítomnosti hlenů a zvratků, vytřete dítěti ústa nebo je odsajte.
 • Při podezření na přítomnost cizího předmětu si položte dítě bříškem na předloktí levé ruky tak, aby dlaň podpírala bradu dítěte. Pětkrát krátce, ale důrazně udeřte dlaní pravé ruky do zad dítěte.

2. Umělé dýchání
 • Pokud zjistíte, že dítě stále nedýchá, je nutné začít provádět umělé dýchání.
 • Dítě položte na rovnou a pevnou podložku, nezaklánějte mu hlavu.
 • Začněte 5 plynulými, ale razantnější vdechy do úst dítěte. Je možné dýchat do úst i nosu zároveň.
 • Sledujte, zda se při vdechování zvedá hrudník.

3. Masáž srdce
 • Po prvních 5 vdechnutích pokračujte nepřímou masáží srdce = 30 stlačení ve středu hrudníku. U kojenců se provádí dvěma prsty.
 • Po 30 stiscích hrudníku následují 2 vdechy.
 • Tento poměr 30: 2 opakujte po dobu 1 minuty.