PRVNÍ POMOC PŘI ZÁSTAVĚ DECHU KOJENCE

V životě Vašeho dítěte mohou nastat i nepříjemné situace, kdy je třeba zachovat klidnou hlavu a jednat racionálně. Jednou z takových situací je zástava dechu dítěte. I když se jedná o situaci výjimečnou, přesto je dobré vědět, jak se zachovat.Děkujeme Hamé za možnost sdílení jejich instruktážního videa.
 

Jestliže monitor dechu spustí alarm a Vy zjistíte, že Vaše dítě nedýchá, je velmi důležité co nejdříve poskytnout první pomoc. K zástavě dechu může dojít v případě SIDS, ale také, když se do dýchacích cest dítěte dostane cizí těleso, nebo se díky jinému akutnímu onemocnění (zánět, alergie) zhorší jeho dech natolik, že ohrožuje jeho život. K zástavě dechu může dojít i v těžších případech, jako je bezvědomí se zástavou srdce (otrava, úraz, závažná infekce, apod.).Jak poznáte, že dítěti selhávají životní funkce:

  • Pokožka dítěte má bledou, našedlou nebo namodralou barvu.
  • Nereaguje na oslovení, ani na bolestivé podněty (štípnutí do patičky).
  • Nedýchá a nejeví známky života (zjistíte položením Vaší dlaně na hrudník dítěte v jeho levé polovině).


Pravidla první pomoci: