Syndrom náhlého úmrtí - jak se zorientovat v pojmech

Ve světě se používá hned několik zkratek pro diagnózy náhlého úmrtí. Tento článek přináší jejich přehled a vysvětlení, pro Vaši lepší orientaci.
 

SDS

Sudden Death Syndrome =  Syndrom náhlého úmrtí

SDS je zastřešující pojem pro mnoho různých typů neočekávaného, náhlého úmrtí u novorozenců, dětí, mládeže i dospělých.
 

SUDI

Sudden Unexpected Death in Infancy = Náhlé neočekávané úmrtí kojenců

Náhlá neočekávaná úmrtí kojenců zahrnují úmrtí kojenců, která jsou nepředvídaná a zpočátku nevysvětlitelná. Příčinou SUDI je buď SIDS (Syndrom náhlého úmrtí kojenců) nebo smrtelná nehoda ve spánku. Skutečná příčina je většinou určena teprve po provedení podrobné pitvy a ohledání místa úmrtí. Ta úmrtí, která zůstanou bez vysvětlení a příčiny, jsou diagnostikována jako SIDS. SIDS je tedy typem SUDI.
 

SIDS

Sudden Infant Death Syndrome = Syndrom náhlého úmrtí kojenců

SIDS je pojmem, který označuje náhlé úmrtí novorozenců do jednoho roku života, které není možné předvídat na základě zdravotního stavu, a která i po provedení pitvy, důkladného ohledání místa úmrtí i důkladného prozkoumání lékařské dokumentace dítěte zůstávají nevysvětlena. Většinou dochází k náhlému úmrtí u novorozenců, kteří se jeví zcela zdraví, po uložení ke spánku, přičemž není možné vypátrat žádné vnější zavinění nebo způsobení smrti. Poté, co jsou vyloučeny všechny možné jiné příčiny úmrtí je obvykle diagnostikován SIDS. Důvody, které k SIDS vedou, zůstávají prozatím záhadou. Je však jisté, že SIDS není způsobena udušením, poruchou imunity, dávením, nebo jiným onemocněním jako je nachlazení nebo jiné infekce.
 

SIDS zůstává jedním z hlavních příčin úmrtí dětí ve vyspělých zemích a spolu s jinými nevysvětlitelnými úmrtími se vyskytuje u 1 ze 3000 dětí.

 

V roce 2011 byl SIDS jedním ze tří hlavních důvodů úmrtí novorozenců v USA. K úmrtí většinou docházelo ve věku od 2 do 4 měsíců věku. SIDS se vyskytuje nezávisle na rase, socio-ekonomické situaci, náboženství či národnosti.


 

Další pojmy pro náhlá úmrtí mládeže a dospělých

SUDS = Sudden Unexpected Death Syndrome or Sudden Unknown Death Syndrome = Syndrom náhlého, neočekávaného úmrtí nebo také Syndrom úmrtí neznámé příčiny.

SUNDS = Sudden Unexpected Nocturnal Death Syndrome = Syndrom náhlého, neočekávaného úmrtí ve spánku

SADS = Sudden Arrhythmia Death Syndrome = Syndrom náhlého úmrtí v důsledku srdeční arytmie

SUDEP = Sudden Unexpected Death in Epilepsy = Syndrom náhlého úmrtí v důsledku epilepsie