SIDS - kdo je ohrožen

Syndrom náhlého úmrtí kojenců postihuje i naprosto zdravé děti do jednoho roku věku. K úmrtí dítěte dochází náhle během spánku a bez příčinné souvislosti s nějakými předchozími projevy nemoci. Nejrizikovější skupinou jsou děti ve věku mezi 2. a 4. měsícem. S přibývajícím věkem riziko vzniku SIDS klesá. Zvýšený výskyt je u dětí, jejichž matky kouřily v těhotenství nebo vystavovaly kojence pasivnímu kouření. Chlapečky postihuje syndrom o něco málo častěji než děvčátka.
 

Zkušenosti lékařů ukazují na častější výskyt u:

  • dětí, jejichž matky v těhotenství kouřily (případně vystavovaly miminko samotné pasivnímu kouření),
  • nedonošených dětí, 
  • dětí s nížší porodní váhou,
  • dětí, kde již v rodině došlo k náhlému úmrtí kojence,
  • dětí drogově závislých matek.
Ze statistik vyplývá, že syndrom náhlého úmrtí postihuje chlapečky o něco málo častěji než děvčátka. V zemích s dobrou lékařskou péčí je SIDS jednou z nejčastějších příčin úmrtí kojenců. V České republice umírá na SIDS několik desítek dětí ročně.