SIDS - kdo je ohrožen

Syndrom náhlého úmrtí kojenců postihuje i naprosto zdravé děti, které nemají žádné zdravotní potíže. SIDS nastává ve spánku a bohužel se do současnosti nepodařila zjistit žádná konkrétní příčina, která by SIDS způsobovala.

Nejrizikovější skupinou jsou děti ve věku 2 - 4 měsícem, obecně ale platí riziko pro děti do 1 roku věku. S přibývajícím věkem riziko vzniku SIDS klesá. Ze statistik je zřejmé, že syndrom postihuje chlapečky o něco málo častěji, než děvčátka.

V zemích s dobrou lékařskou péčí je SIDS nejčastější příčinou úmrtí kojenců. Jen v České republice umírá na SIDS několik desítek dětí ročně.