Co znamená SIDS?

Syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS = Sudden Infant Death Syndrom) je pojem, který označuje náhlé úmrtí kojenců do jednoho roku života, které není možné předvídat na základě zdravotního stavu a které i po provedení pitvy, důkladném ohledání místa úmrtí i důkladném prozkoumání lékařské dokumentace dítěte zůstává nevysvětleno.

SIDS zůstává jednou z hlavních příčin úmrtí dětí ve vyspělých zemích a spolu s jinými nevysvětlitelnými úmrtími se vyskytuje u 1 ze 3000 dětí. V roce 2011 byl SIDS jedním ze tří hlavních důvodů úmrtí novorozenců v USA. K úmrtí nejčastěji docházelo ve věku od 2 do 4 měsíců věku. SIDS se vyskytuje nezávisle na rase, socio-ekonomické situaci, náboženství či národnosti.

 

SIDS nelze předvídat i kvůli těmto typickým rysům:

  • K úmrtí dochází velmi náhle, řádově hodiny od uložení dítěte ke spánku.

  • Pro SIDS je velmi typické, že dítě nepláče, nekřičí.

  • Dítě se před událostí většinou projevuje jako zcela zdravé, dobře živené a celkově se zdá, že se cítí dobře. Pravdou je, že není neobvyklé, když se před SIDS zaznamená výskyt symptomů typických u virových nákaz, zejména horních cest dýchacích a zažívacího ústrojí.