Co znamená SIDS?

Syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS = Sudden Infant Death Syndrom) je pojem, který označuje náhlé neočekávané úmrtí kojenců do jednoho roku života, které není možné předvídat na základě zdravotního stavu a které i po provedení pitvy, důkladném ohledání místa úmrtí i důkladném prozkoumání lékařské dokumentace dítěte zůstává nevysvětleno.

 

SIDS zůstává jednou z hlavních příčin úmrtí dětí ve vyspělých zemích. Ze statistik vyplývá, že v České republice postihuje syndrom náhlého úmrtí kojence v průměru jedno dítě na 2 000 živě narozených. Jedná se tedy o několik desítek dětí ročně. V roce 2011 byl SIDS jedním ze tří hlavních důvodů úmrtí novorozenců v USA. K úmrtí nejčastěji docházelo ve věku mezi 2. a 4. měsícem. SIDS se vyskytuje nezávisle na rase, socio-ekonomické situaci, náboženství či národnosti.
 

SIDS nelze předvídat i kvůli těmto typickým rysům:

  • K úmrtí dochází velmi náhle, řádově hodiny od uložení dítěte ke spánku.

  • Pro SIDS je velmi typické, že dítě nepláče, nekřičí.

  • Dítě se před událostí většinou projevuje jako zcela zdravé, dobře živené a celkově se zdá, že se cítí dobře.