Nadace křižovatka

Více než 20 let pomáháme dětem ohroženým syndromem náhlého úmrtí a jejich rodičům.

 


Nadace Křižovatka je mimovládní nezisková organizace. Od svého založení v roce 1995 šíří jako jediná v ČR povědomí o Syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS) a o možnostech ochrany ohrožených dětí do 1 roku věku. Díky dárcům a sponzorům pomáháme vybavit české nemocnice a porodnice monitorem dechu. Za více, než 20 let své existence jsme pomohli díky štědrosti sponzorů a dárců vybavit novorozenecká a dětská oddělení českých nemocnic téměř 7000 monitory dechu v celkové hodnotě 30 milionů Kč.

Naše poslání

  • Pomáháme vybavit české nemocnice – jejich novorozenecká, dětská a JIP oddělení monitory dechu, tak aby každá postýlka pro novorozence a kojence byla vybavena monitorem dechu.
  • Zřizujeme při těchto oddělení výpůjční místa, která umožňují rodičům ohrožených dětí zapůjčit monitor dechu domů na dobu nezbytně nutnou.
  • Šíříme povědomí o Syndromu náhlého úmrtí kojenců (SIDS) mezi českou veřejností; o rizících, které k jeho výskytu přispívají; o možnostech jejich snížení.

Jak své poslání naplňujeme?


Naší hlavní činností je zprostředkování darování monitorů dechu mezi dárcem a nemocnicí. Oslovujeme firmy a společnosti, buď s národní nebo regionální působností, a domlouváme se na jednorázovém příspěvku nebo na sponzorském dlouhodobém plánu. Často se jedná o společnosti, které jsou regionálně blízké obdarovávané nemocnici nebo je s nemocnicí pojí osobní příběh z jejich vlastního rodičovství a setkání se SIDS. Zástupci donátora (sponzora či dárce) jsou vždy pozváni k předávání monitorů do nemocnice.
S celým procesem souvisí mnoho formálních činností, od sepsání smluv, předávacích protokolů, zajištění přítomnosti tisku, vydání tiskové zprávy, evidence předaných monitorů, atd.Výpůjční místa

​Aby mohli maminky a tatínkové nově narozených dětí i doma klidně spát, poté, co tento pocit zažili v nemocnici, kde dech jejich děťátka hlídal monitor dechu, pomáháme zřizovat a provozovat výpůjční místa při odděleních nemocnic /případně v nejbližší lékárně/. Monitory dechu jsou vypůjčovány na nezbytně dlouhou dobu ohrožení kojence.

V současné době je v Čechách a na Moravě zřízeno více než 90 výpůjčních míst.