Jak funguje monitor dechu?

Jak funguje monitor dechu?
Během prvního roku života dítěte může dojít k nepravidelnému dýchání nebo dokonce k zástavě dechu. Zpomalení nebo zástavu dechu může způsobit jak SIDS, tak nachlazení, vysoké horečky či jiný chorobný stav.

 
Monitor dechu
Monitor dechu je monitorovací zařízení, které trvale detekuje dechové pohyby dítěte. Jestliže zaznamená život ohrožujícího zpomalení, nepravidelnosti, zástavy či apnoické pauzy (bezdeší), spustí zvukový a optický alarm. Dokáže tak včas přivolat pomoc a tím ochrání život dítěte.
 
Bezkontaktní zařízení
Obvykle sestává z kontrolní jednotky připojené k senzorovým podložkám umístěným mezi matrací a dnem postýlky, které monitorují pohyby dítěte. Senzorové podložky se pokládají pod matraci, na rošt postýlky, a nejsou tak v žádném případě v přímém kontaktu s dítětem, ani jeho pohyb nijak neomezují.


Pro nejmenší děti, které ještě nelezou a v postýlce se v noci nepohybují, stačí použít jednu senzorovou podložku, a druhou podložku pak použít na cestách, ve venkovním kočárku, apod. Jakmile se děti začnou v postýlce pohybovat a lézt, je potřeba použít obě podložky, aby snímaly celou plochu postýlky.
 
Kontaktní zařízení
Je obvykle malý, přenosný přístroj, který se připíná dítěti na plenku. Tam registruje dechové pohyby dítěte a spouští alarm v případě, že zaregistruje život ohrožující zpomalení, nepravidelnost nebo přímo zástavu dechu. Některá zařízení před spuštěním alarmu spouští vibrační stimulaci, která má podnítit dítě k tomu, aby znovu začalo dýchat.