Lze nahradit monitor dechu přímou rodičovskou kontrolou?

Většina rodičů dělá všechno proto, aby svým dětem dávala to nejlepší. Starají se o miminka s velkou láskou a péčí, ale ani ta nejstarostlivější máma nemůže děťátko ohlídat 24 hodin denně.
 

Případy selhání dechu u malých dětí byly v dřívější době dost časté. Nyní postoupila lékařská věda o velký krok dopředu, přesto ale stále nedokáže s určitostí říct, jaké faktory jsou pro syndrom náhlého úmrtí rozhodující. Je velmi pravděpodobné, že tento syndrom způsobuje určitá kombinace více faktorů. Přesnou kombinaci lze zjistit jen velmi obtížně a pravděpodobně až po desítkách let lékařských výzkumů, které jsou ještě před námi. Spoléhat na nepřetržitou kontrolu ze strany rodiče je vyloženě hazardováním s životem dítěte.

Příčiny nejasné

Pokud neznáme přesné příčiny tohoto jevu, můžeme pro ochranu našich dětí vůbec něco udělat? Odpověď zní - samozřejmě ano.
 

První důležitou věcí zůstává zodpovědný přístup k vlastnímu zdravotnímu stavu obou rodičů, případně ostatních členů domácnosti či lidí, kteří se pohybují v bezprostřední blízkosti miminka (sourozenci, prarodiče, atd.). Dalším důležitým faktorem je dobře větrané, zdravotně nezávadné prostředí bez škodlivin, toxických látek a nikotinového kouře. Zejména matky plně kojených dětí by se měly vyvarovat konzumace většího množství alkoholu a nekouřit.
 

Je téměř nezbytné zajistit dítěti vlastní prostor na spaní. Hned z několika důvodů není vhodné, když dítě spí ve společné posteli s rodiči. Hrozí, že dítě přilehnete, může se dostat do spáry mezi matracemi nebo mezery u zdi a ani vaše matrace není pravděpodobně pro dítě vhodná. I v případech vícečetného těhotenství se doporučuje, aby každé miminko mělo vlastní kolíbku či postýlku. Tato skutečnost umožní využití přístroje k monitoringu dechu dítěte. Kontrolovat dítě každých pár minut i v nočních hodinách je totiž nejen nereálné, ale mohlo by navíc vést ke zbytečnému vyčerpání a stresu pečující osoby. Tato skutečnost se poté může negativně projevit v zajištění klidné a vyrovnané péče o dítě.

 

Výskyt SIDS

Pravděpodobnost výskytu SIDS lze také snížit eliminací rizikových faktorů - Rizikové faktory SIDS. Popsané zásady jsou výsledkem lékařských studií a pozorování a jejich vliv na snížení projevů SIDS se zakládá na vědeckých základech. Bohužel ani jejich striktním dodržováním nelze výskyt SIDS vyloučit úplně.

Zásadní mezník v historii SIDS představují přístroje pro monitorování dechu, které jsou schopny s vysokou citlivostí monitorovat dech dítěte a jeho pravidelnost. Dokáží v každou denní i noční hodinu kontrolovat dech dítěte i jeho pravidelnost a v případě nebezpečí spustí zvukový i vizuální alarm. Při zástavě dechu se jedná především o boj s časem a s použitím přístroje je čas většinou na vaší straně. Správná intervence není vůbec složitá, mnohdy stačí dítě probudit, v horším případě poskytnout umělé dýchání a začít s oživováním - První pomoc. Nejdůležitějším faktorem je tedy jednoznačně včasné odhalení výskytu SIDS. V tomto ohledu jsou přístroje nenahraditelným pomocníkem na odborných pracovištích i v domácnostech.