Co je SIDS?

Syndrom náhlého úmrtí kojenců (SIDS = Sudden Infant Death Syndrom) je pojem, který označuje neočekávané úmrtí dítěte do jednoho roku života, které není možné předvídat na základě zdravotního stavu a které i po provedení pitvy,   důkladném ohledání místa úmrtí i důkladném prozkoumání lékařské dokumentace dítěte, zůstává nevysvětleno. SIDS je jednou z hlavních příčin úmrtí u dětí do jednoho roku ve vyspělých zemích. Ze statistik vyplývá, že v České republice postihuje syndrom náhlého úmrtí kojence v průměru jedno dítě na 2 000 až 1 000 živě narozených. Jedná se tedy o několik desítek dětí ročně. K úmrtí nejčastěji dochází u dětí ve věku od 2 do 4 měsíců. SIDS se vyskytuje nezávisle na rase, socio-ekonomické situaci, náboženství či národnosti.