Co je ALTE příhoda?

ALTE příhoda předchází nezvratnému stavu (SIDS). Syndrom náhlého ohrožení života ( ALTE = Aparently Life Threatening Events) je termín používaný pro označení akutních život ohrožujících stavů, např. závažných kardiorespiračních příznaků,  apnoických pauz, poruch pulsu, svalového napětí, změn na kůži a sliznicích, a další. Při včasném zásahu mnohdy stačí s miminkem zatřást, štípnout do patičky nebo ho jen poplácat po zádech a dýchání se znovu obnoví. Pokud dítě ani po tomto nereaguje, je třeba zahájit resuscitaci.